Nu een uitvaart? Bel ons nu: 088 – 848 82 27
24/7 Online

Veelgestelde vragen: uitvaartzorg

Is een crematie altijd goedkoper dan een begrafenis?

Vaak wel maar dat hoeft niet persé. Je kunt een begrafenis of crematie zo duur maken als je zelf wilt. 
Maar bij ongeveer gelijke overige uitvaartwensen zal een begrafenis (iets) duurder zijn dan een crematie. Dat komt omdat je bij een begrafenis niet alleen te maken hebt met het openen en sluiten van een graf, maar ook met grafrechten, grafonderhoud, gemeentelijke leges, een grafsteen en (eventueel) professionele dragers.

Hoe kunnen we besparen op de kosten van een uitvaart?

Je kunt besparen op de uitvaart door veel zaken zelf te doen. Dat is niet alleen goedkoper, maar meer betrokkenheid maakt de uitvaart ook veel persoonlijker. Jullie zijn bij voorbeeld niet verplicht een uitvaartondernemer in te schakelen. Via deze site regel je dan ook een uitvaart zonder uitvaartondernemer. Dat scheelt al veel kosten. Juist omdat de uitvaart thuis plaats vindt kun je voor je gasten ook zelf koffie en thee schenken, fris, een wijntje of biertje aanbieden. Dat is natuurlijk veel goedkoper dan wanneer je consumpties moet kopen bij een crematorium. Ook mag je zelf een kist maken, rouwdrukwerk ontwerpen of een veldboeket bloemen plukken in plaats van een dure bloemist. Zelf zaken organiseren maakt de uitvaart niet alleen goedkoper, vaak voelen mensen zich ook veel meer betrokken. Voor meer tips, zie het artikel “Een uitvaart zonder uitvaartondernemer”.

Zijn we verplicht een uitvaartondernemer in te schakelen?

Nee, in de Wet op de lijkbezorging (Wlb) staat nergens dat een uitvaartondernemer verplicht is. In Nederland bestaan ook geen vestigings- of opleidingsvereisten voor het beroep van uitvaartondernemer. Het is een ‘vrij’ beroep. Daarom mogen jullie ook zelf de uitvaart (bege)leiden en die zaken bij ons huren en en inkopen die jullie zelf niet kunnen of willen regelen zoals vervoer van de overledene, de daadwerkelijke crematie etc. 

Voor meer informatie, zie het artikel “Een uitvaart zonder uitvaartondernemer” op www.uitvaart.nl.

Hoeveel tijd moet er zitten tussen een het overlijden en de uitvaart?

In de Wet op de lijkbezorging is vastgelegd wanneer de uitvaart dient plaats te vinden, gerekend vanaf de dag van overlijden. In artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging staat:


Begraving of crematie geschiedt niet eerder dan 36 uren na het overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden.

Het weekeinde en feestdagen zijn geen formele werkdagen. Op Uitvaart staat een tool die precies aangeeft wanneer de uitvaart (uiterlijk) dient plaats te vinden.  Van deze termijnen mag worden afgeweken (artikel 17 Wet op de lijkbezorging). Na advies van een arts mag de burgemeester van de gemeente waar het stoffelijk overschot zich bevindt een andere termijn stellen. 


Ben ik verantwoordelijk voor de uitvaartkosten van mijn ouders?

Ja, de gemeente regelt de uitvaart als niemand de uitvaart kan/wil regelen en/of betalen. Echter, directe nabestaanden (partner, kinderen) krijgen de rekening na de uitvaart gepresenteerd door de gemeente. Het maakt daarbij niet uit of de directe nabestaanden wel of geen goede relatie hadden met het overleden familielid.  Directe nabestaanden die de uitvaart van hun familielid eigenlijk niet willen regelen doen er toch verstandig aan de uitvaart zelf te regelen. Als de familie zelf zorgt voor een hele sobere uitvaart, bijvoorbeeld een thuis uitvaart, dan is dat kans groot dat men een stuk goedkoper uit is dan wanneer de gemeente de uitvaart regelt via haar 'vaste' uitvaartondernemer.Wat is resomeren, cryomeren, composteren en ecoleren?

Resomeren (ook wel Hydrolyse genoemd) is een moderne manier waarbij een lichaam in drie uur wordt ontbonden. Een uitvaart waarbij gekozen wordt voor resomeren is tot het moment waarop de overledene aan het zicht wordt onttrokken precies hetzelfde als bij een begrafenis of crematie. De overledene wordt vervolgens alleen in een ander type installatie geplaatst. Bij alkalische hydrolyse (resomeren) worden onder invloed van alkali (natronloog) en water de chemische verbindingen verbroken, waardoor een stoffelijk overschot tot 3% van zijn oorspronkelijke gewicht wordt gereduceerd. Je zou kunnen zeggen dat het vlees oplost in de vloeistof. Blijft over: een hoopje calciumfosfaat (minerale as) en vloeistof. Volgens de producent is dat een steriele, waterige oplossing. Het proces zou goedkoper en schoner zijn dan begraven of cremeren.

Cryomatie (lyofilisatie of vriesdrogen) is een nieuwe manier om stoffelijke overschotten te laten vergaan. Bij deze techniek wordt het lichaam bevroren, waarna het door kleine trillingen in een organische substantie uiteenvalt. Na verwijdering van lichaamsvreemde stoffen zoals kwik en bijvoorbeeld kunstheupen, kan het ‘overschot’ worden begraven of gecremeerd.

Composteren is door een aantal non-profitorganisaties uit Amerika bedacht als ecologisch alternatief voor begraven en cremeren. Hierbij laat men het lichaam vergaan tot compost. Om een overledene te kunnen composteren moet het lichaam (zonder dat het wordt gebalsemd) tien dagen worden ingevroren. Daarna wordt het lichaam in een betonnen compostbak geplaatst. In slechts een paar weken moet het lichaam dan veranderen in een vierkante meter compost. 

Ecoleren is volgens de Ierse ontwikkelaar EcoLegacy duurzamer dan begraven of cremeren. Bij deze nieuwe techniek wordt het lichaam van een overledene omgezet in een inactief biologisch poeder. Bij ecoleren gaat het om een proces op basis van elektriciteit. De uitstoot van typische uitvaartafvalstoffen, zoals kwik, amalgaam en formaldehyde wordt gereduceerd en ook pathogene stoffen en resten van medische stoffen worden geneutraliseerd. Na ecoleren blijft er poeder over. Dit poeder kan overal worden begraven of uitgestrooid. Net als bij cremeren is er dus gelegenheid om het poeder op te slaan in bijvoorbeeld een urn. Wie na cremeren kiest voor een assieraad zou bij ecoleren kunnen kiezen voor een poedersieraad.


Niet toegestaan
De Wet op de lijkbezorging staat (nog) geen andere bestemmingen toe dan begraven, cremeren en de terbeschikkingstelling aan de wetenschap. En in bijzondere gevallen, bij overlijden op open zee en wanneer het stoffelijk overschot niet bewaard en aan wal gebracht kan worden, het zeemansgraf. Alle bovengenoemde vormen van lijkbezorging (resomeren, cryomeren, composteren en ecoleren) zijn dus op dit moment niet mogelijk in Nederland.