Nu een uitvaart? Bel ons nu: 088 – 848 82 27
24/7 Online

Veelgestelde vragen: crematie

Gaan er bij een crematie meerdere kisten tegelijk de oven in?

Nee, dat is zelfs technisch niet mogelijk. De invoer van de oven is slechts breed genoeg voor 1 kist.  Er past dus maar 1 overledene in de crematieoven.


Wat gebeurt er na crematie met de as?

Na crematie wordt de oven geruimd en de asresten verzameld in een aspan. De crematieresten worden daarna verpulverd in een zogenaamde cremalutor, een machine die met loden ballen de poreuze asresten (botjes) fijnmaalt. Vervolgens wordt de as verzameld in een asbus. 

Na de crematie verblijft de asbus 1 maand in de algemene nis van het crematorium. Dat is wettelijk verplicht. Nadien kunnen jullie de as afhalen in strooikoker of asbus of laten verstrooien op het crematoriumterrein, op zee of het nationaal verstrooiterrein Delhuyzen, al dan niet in aanwezigheid van de familie. 


Wordt de kist mee verbrand?

Ja, altijd.

Hoeveel as resteert er na crematie?

De hoeveelheid as die resteert na een crematie bedraagt gewoonlijk tussen de 2,5 en 3,5 kg. 


Welke deel van crematie-as is afkomstig van de overledene en welk deel van de kist?

Het merendeel van de as bestaat uit de restanten van een overleden dierbare. Van de kist resteert ongeveer een hand vol as. Welke deel van crematie-as is afkomstig van de overledene en welk deel van de kist?

Het merendeel van de as bestaat uit de restanten van een overleden dierbare. Van de kist resteert ongeveer een hand vol as. Wanneer kan ik de asbus ophalen?

Dat kan vanaf 1 maand na de crematie.

Waarom moet er 1 maand worden gewacht voordat we de as bij het crematorium kunnen ophalen?

Dat staat in de Wet op de lijkbezorging. Een crematorium mag een asbus pas na 1 maand afgeven.  Daar is ook een belangrijke reden voor. Jullie kunnen dat rustig overdenken wat te doen met de as. Zo heb je bij voorbeeld gelegenheid om eerst eens het testament van de overledene te openen want daar kan instaan wat er met de as moet gebeuren. Een testament wordt gewoonlijk pas een paar weken na het overlijden geopend. 

Binnen de familie kan ook onenigheid zijn over wat met de asbus moet gebeuren. De een kan de as willen verstrooien, de ander wil de as mogelijk liever bewaren. Die maand ‘wachttijd’ geeft dus ook gelegenheid overleg te voeren en, als jullie er samen niet uitkomt, ook nog naar de rechter te stappen voor een kortgeding. 

De maand wachttijd is ooit zo in de wet gekomen omdat het Openbaar Ministerie onderzoek wilde kunnen doen met de asresten wanneer men een sterfgeval (achteraf) verdacht vond. Mogen we de as zelf verstrooien?

Ja dat kan. Jullie kunnen de as zelf verstrooien op een zogenaamd “dierbaar plekje” van de overledene. Er is hiervoor geen vergunning of verlof van de gemeente nodig.  Wat jullie wel altijd nodig hebt is de toestemming te hebben van de eigenaar van het terrein.


Mag ik de as(bus) meenemen naar het buitenland (per vliegtuig)?

Ja, men kan een asbus van Nederland naar Engeland of elk willekeurig ander land (laten) overbrengen om daar de inhoud te verstrooien. Jullie hoeven er niets voor te regelen. Jullie kunnen de houder van het crematorium vragen om de asbus te versturen of zelf de as meenemen. Simpeler kan niet.


Moet een overledene in zijn woonplaats worden gecremeerd?

Nee, jullie kunnen kiezen voor alle crematoria. Er is geen verplichting om in de woonplaats te cremeren.

Waar vind ik betaalbare urnen en assieraden?

De webshop www.urnenwinkel.nl heeft urnen en assieraden in alle modellen, materialen en formaten. En voor veel lagere prijzen dan elders.